card

Мэргэжлийн нэр

Суралцах хугацаа

Төлбөр (1 жил)

Тайлбар

Бага ангийн багш, Бакалавр

1-4 жил

1,600,000 төг

 

Цэцэрлэгийн багш, Бакалавр

1-4 жил

1,600,000 төг

 

Бизнесийн удирдлага, Бакалавр

1-3 жил

2,200,000 төг

 

Чадавх бэхжүүлэх сургалт

1-3 сар

250,000-500,000 төг

 

Мэргэшүүлэх сургалт

6 сар

800,000 төг

 

Сонголтот сургалт

1-3 сар

220,000 төг