Jnrlink – Brain based learning program

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн, тогтвортой боловсролын үйлчилгээ

Манай сургалтад хамрагдсанаар хүүхэд насан туршдаа суралцах чадвараа хөгжүүлэх, анхаарал төвлөрлийг сайжруулах, ой санамжийг эзэмших, хадгалах зэрэг урт хугацааны үр шимийг хүртэх болно

Jnrlink® сургалтын хөтөлбөр нь тархи хэрхэн сурч, өсч хөгжиж байгаа судалгаан дээр үндэслэсэн олон мэдрэхүйн, харилцаанд суурилсан хэл сурах хөтөлбөр юм.

Манай Англи хэлний сургалтын хөтөлбөр нь Cambridge Young Learners English (Кембридж залуу суралцагчдын англи хэл) дээр үндэслэн боловсруулагдсан.

Технологи, үсэглэлийн хичээлийг ашигладгаараа Jnrlink® сургалтын хөтөлбөр нь тогтвортой бөгөөд өргөжиж чаддаг, англи хэлийг бүрэн эзэмшээгүй багш нар ч сургалтыг чиглүүлэн удирдах боломжийг олгодгоороо давуу талтай.

Jnrlink® сургалтын хөтөлбөр нь сурагчдад түүх хүүрнэх арга дээр үндэслэсэн агуулга, дуу, тоглоом, оюун ухааны зураглалыг хичээлд оруулах замаар англи хэлний суурь  мэдлэгийг эзэмшихэд туслах зорилготойгоор бүтээгдсэн болно. Үсэглэл хичээл, дуу, тоглоомын хамтаар сурагчдын үндсэн үгсийн санг цаашид нэмэгдүүлэх боломжтой.

Mindmapping нь сурагчдад амьдралынхаа бүхий л талын мэдлэгийг дээшлүүлэх боломжийг олгодог тархины чадварыг нээх хүчирхэг график арга юм. Сургалтын хөтөлбөрийг судалсны дараагаар сурагчид ур чадвараа ашиглаж, өөрсдийн сонгосон хэлээр өөрийн түүхийг бүтээлчээр бичих боломжтой болно.

Jnrlink® нь чанарын менежментийн системтэй, үр дүнтэй суралцах боломжийг олгодог сургалт бөгөөд интернетгүйгээр ч ашиглагддаг.

Боломжууд

  • Jnrlink® програмын ашиг тусыг хүүхэд бүр хүртэнэ.
  • Англи хэлний 1000 гаруй үгсийн сан мөн 650 хятад үг ашиглан унших, бичих чадварыг олж авна.
  • Зохиолын дүрслэл ашиглан уран сэтгэмж, бүтээлчбайдлыг ашиглахыг дэмжинэ.
  • Өөрийгөө илэрхийлэх болон харилцаа холбоонд өөртөөnитгэлтэй байдлыг нэмэгдүүлнэ.
  • Сургалтын бүхий л шатанд санах ой, сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.

1. Бизнесийн судалгаа, танилцуулга

Бий болгож буй боломж, өрсөлдөгчдийн судалгаа, үйл ажиллагааны ерөнхий тогтолцоо, зорилтот зах зээл

2. Төвийн үйл ажиллагаа

Удирдлага, зохион байгуулалт, төлбөрийн бодлого, маркетинг, хүний нөөц, мэргэшил дээшлүүлэлт

3. Сургалтын ажлын зохион байгуулалт

Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хуваарь, анги зохион байгуулалт, бүртгэл, төлбөр

4. Санхүүгийн модель

Бизнес төлөвлөгөө, санхүүгийн загвар, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангамж

5. Сургалтын төв байгуулах

Шаардлагатай зай талбай, тавилга, техник хэрэгсэл, брэндинг, 60 хоногийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

© 2023 он. UC EduGroup Company. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК