Боловсролын салбарт чухал нөлөө, үүрэг гүйцэтгэдэг хүн бол багш, тэр тусмаа бага боловсролын багш нар. Багшийн  арга зүйн онцлогоос хамааран суралцагчдын мэдлэг, чадвар, хандлага тодорхойлогдоно.

Иймд бидэнд, багшийн ажлыг хялбарчлах, багш нь хичээлээ заахаас өөр зүйлд цагаа үрдэггүй болох, улс даяар нэгдсэн ойлголт арга зүйтэй болох, түүндээ тулгуурласан ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах, хичээлийг зөв оновчтой зохион байгуулах гэх мэт хэрэгцээ шаардлага багш нарын хувьд нэн тэргүүнд тавигддаг.

Бид энэхүү сургалт, үйл ажиллагаагаар дамжуулан ээлжит хичээлийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүй мөн тэдгээрийн хэрэгжилт үр дүн, дижитал эриний сурагчдад цахим хичээлийг хэрхэн зохион байгуулах, бага насны хүүхдийн суралцахуйн онцлог чиг баримжаа зэргийг багтаасан цогц мэдээ мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлж, багш нар ажилдаа дуртай, стрессгүй жаргалтай орчинд хичээлээ зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.

Сургалтын сэдэв:

  1. Дижитал сургалтын арга зүй;
  2. Бага насны хүүхдийн суралцахуйн зарим онцлог;
  3. Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй;

Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа:

  1. Бага боловсролын ээлжит хичээлийн сан бүрдүүлэх;
  2. Бага боловсролын ээлжит хичээлийн санг хөгжүүлэх;
  3. Бага боловсролын ээлжит хичээлийн санг ажилдаа ашиглах

Дижитал сургалтын арга зүй;

Дижитал сургалтын хүрээнд хэрэглэгдэхүүн болоод бусад бичиг баримт зэргийг хэрхэн хичээл сургалтад ашиглах, бүтээх талаарх зөвлөгөө мэдээлэл

Сургалтын хугацаа: 4 цаг (45 минутаар)

Бага насны хүүхдийн суралцахуйн зарим онцлог;

Хүний тархины бүтэц, үйл ажиллагааны шинэ онол, Хүүхдийн тархины хөгжлийн тухай ойлголт

Сургалтын хугацаа: 6 цаг (45 минутаар)

Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй;

Ээлжит хичээлийн төлөвлөгөөг үр дүнтэй боловсруулах, хүртээмжтэй арга зүй

Сургалтын хугацаа: 6 цаг (45 минутаар)

© 2022 он. UC EduGroup Company. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК