СИНГАПУРЫН БОЛОВСРОЛТОЙ ХОЛБОХ ГҮҮР БОЛЪЁ...

Үйл ажиллагаа

12

ГАДААД ТҮНШ

 

19

ФРАНЧАЙЗ ХӨТӨЛБӨР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

1

LearningLabs

Товч танилцуулга

UC Education Group боловсролын БҮГД НЭГ ДОР хэлбэрийн зөвлөх үйлчилгээний байгууллага. 2012 оноос хойш өдийг хүртэл хамтран ажиллаж байгаа монгол, сингапур, хятад, америк залуусын хамтран үүсгэн байгуулсан боловсролын байгууллага.

Голлох үйл ажиллагаа

а) Боловсролын байгууллагын удирдах, ажилтан багш нарыг амжилттай карьер хийхэд нь бэлтгэх, тасралтгүй мэргэшүүлэн өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлэх, ажлын байрандаа хөгжих арга зүй, сургалтын агуулгыг тасралтгүй хөгжүүлэх;

б) Гадаад орны шинэ, орчин үеийн боловсролын цогц хөтөлбөрүүдийг сургууль, цэцэрлэг, бусад боловсролын байгууллагуудад түгээн дэлгэрүүлэх, шилдэг туршлагуудыг нутагшуулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх;

в) Боловсролын судалгаа, хөгжүүлэлтийн баг ажиллан шинэ мэдлэг бүрийг цаг тухай бүрт нь түгээн дэлгэрүүлэх;

г) Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх;

д) Шинэ шинэлэг мэдээлэл бүхий ном, сурах бичиг боловсруулах, хэвлэх;

Бидний хамтдаа хэрэгжүүлсэн, хэрэгжүүлж байгаа төслүүд:

  1. Билэгтөгс цэцэрлэг (2014)
  2. Шинэ Батсүмбэр төсөл (2015)
  3. Майндсет МСҮТ – Хөдөө аж ахуйн үнэ цэнийн сүлжээ бүрдүүлэх санаачлага (2016)
  4. Singapore School of Mongolia дунд сургууль (2018)
  5. Mongolia Digital school – The 21st century school for Alpha generations (2019)
  6. LaunchPad Mongolia – Энтрепренёршип хөтөлбөр (2019)
  7. Merlion Garden Сингапур стандартын загвар цэцэрлэг төсөл (2021)
  8. UC Education Group – B2B franchise sharing (2022)
  9. MINDSET Institute – Боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтны мэргэшил дээшлүүлэлт (2022)

Үүсгэн байгуулагчид

Экспертүүд

© 2023 он. UC EduGroup Company. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК