Удирдах ажилтны сургалтаар эхлээд байгууллага, түүний ангилал, тодорхойлолт, үйл ажиллагааны бүтэц, онцлог, байгууллагын үйл ажиллагааны амжилтыг тодорхойлогч хүчин зүйлс, боловсролын байгууллагын удирдлага, байгууллагын стратегийн болон хүний нөөцийн удирдлага, боловсролын салбарын орчин үеийн чиг хандлагын талаар, түүнчлэн боловсролын байгууллагын хөгжил, түүний үе шатууд, үйл ажиллагааны оношилгоо, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, байгууллагын соёл, манлайллын шинэлэг санаа, шийдлийг дэлхийн тэргүүлэх орнуудын жишээгээр баяжуулан сонирхолтой хэлбэрээр хүргэнэ.

Сургалтын нийт цаг: 40 цаг

Сургалтад хамрагдсанаар дараах ур чадварыг эзэмшинэ. 

Үүнд:

1.Боловсролын ажилтан, багшийн эзэмшвэл зохих зарим мэдлэг, чадваруудыг эзэмшинэ

2.Боловсролын салбарын орчин үеийн чиг хандлагын талаар

3.Байгууллагын стратегийн болон хүний нөөцийн удирдлага

4.Боловсролын байгууллагын хөгжил, түүний үе шатууд, үйл ажиллагааны оношилгоо, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, байгууллагын соёл, манлайллын шинэлэг санаа, шийдлийг дэлхийн тэргүүлэх орнуудын туршлага

5.Багш нарт зориулсан эх үүсвэрүүдийг ажилдаа ашиглахад суралцана.

Сургалтад оролцогчид:

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын захирал, Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар

© 2022 он. UC EduGroup Company. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК